Atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus gido veiklai.

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Asmuo, norintis įgyti gido kvalifikaciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą, būti išklausęs ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, gidų veiklos teisinį reguliavimą ir būti išlaikęs praktinį ekskursijų vedimo egzaminą.

Norint gauti gido pažymėjimą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai reikia pateikti:

 1. Užpildytą nustatytos formos prašymą (forma DOC formatu ir forma PDF formatu);
 2. Aukštojo mokslo diplomo kopiją*;
 3. Gidų rengimo kurso baigimo pažymėjimo kopiją;
 4. Dokumentinę nuotrauką (skaitmeniniu formatu arba skenuotą);
 5. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

Skaityti daugiau

Gido profesija yra reglamentuojama profesija Lietuvos Respublikoje. Asmuo, įgijęs gido profesinę kvalifikaciją kitoje valstybėje ir siekiantis dirbti pagal šią profesiją Lietuvos Respublikoje, turi turėti profesinės kvalifikacijos pripažinimą. Gidų, kurių profesinės kvalifikacijos įgytos kitose valstybėse, profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 

Siekiate nuolat dirbti pagal gido profesiją Lietuvoje
Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, trečiųjų valstybių piliečiai, kuriems ES teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – VVTAT), kad jiems būtų pripažinta gido kvalifikacija, įgyta kitoje valstybėje narėje arba už Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos ribų.

Pripažinus kitoje valstybėje narėje įgytą gido profesinę kvalifikaciją, Lietuvos Respublikoje leidžiama dirbti pagal gido profesiją.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo VVTAT turi pateikti nustatytos formos paraišką. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos):

 1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
 2. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais pareiškėjui suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (taikoma trečiųjų valstybių piliečiams);
 3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);
 4. dokumentas (-ai), liudijantys gido rengimo kursų ir (arba) mokymų trukmę ir turinį;
 5. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokių yra);
 6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokių yra);
 7. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokių yra);
 8. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokių yra);
 9. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
 10. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus dirbo pagal gido profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų;
 11. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo.

Kartu su paraiška pateikiami dokumentų, nurodytų 3–8 ir 10 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

Pasirašyta ir skenuota paraiška su pridedamais dokumentais teikiama:

 • elektroniniu paštu: marija.danke@vvtat.lt.
 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 303 kab.;
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.

Skaityti daugiau

Jūs esate trečiosios šalies pilietis (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis) ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje valstybėje narėje ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje

ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, trečiųjų valstybių piliečiai, kuriems ES teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – VVTAT), kad jiems būtų pripažinta gido kvalifikacija, įgyta kitoje valstybėje narėje arba už Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos ribų.

Pripažinus kitoje valstybėje narėje įgytą gido profesinę kvalifikaciją, Lietuvos Respublikoje leidžiama dirbti pagal gido profesiją.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo VVTAT turi pateikti nustatytos formos paraišką. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos):

 1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
 2. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais pareiškėjui suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (taikoma trečiųjų valstybių piliečiams);
 3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);
 4. dokumentas (-ai), liudijantys gido rengimo kursų ir (arba) mokymų trukmę ir turinį;
 5. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokių yra);
 6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokių yra);
 7. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokių yra);
 8. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokių yra);
 9. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
 10. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus dirbo pagal gido profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų;
 11. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo.

Kartu su paraiška pateikiami dokumentų, nurodytų 3–8 ir 10 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

Pasirašyta ir skenuota paraiška su pridedamais dokumentais teikiama:

 • elektroniniu paštu: marija.danke@vvtat.lt.
 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 303 kab.;
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.

Skaityti daugiau

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje šalyje (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje)

ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, trečiųjų valstybių piliečiai, kuriems ES teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – VVTAT), kad jiems būtų pripažinta gido kvalifikacija, įgyta kitoje valstybėje narėje arba už Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos ribų.

Pripažinus kitoje valstybėje narėje įgytą gido profesinę kvalifikaciją, Lietuvos Respublikoje leidžiama dirbti pagal gido profesiją.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo VVTAT turi pateikti nustatytos formos paraišką. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos):

 1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
 2. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais pareiškėjui suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (taikoma trečiųjų valstybių piliečiams);
 3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);
 4. dokumentas (-ai), liudijantys gido rengimo kursų ir (arba) mokymų trukmę ir turinį;
 5. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokių yra);
 6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokių yra);
 7. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokių yra);
 8. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokių yra);
 9. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
 10. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus dirbo pagal gido profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų;
 11. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo.

Kartu su paraiška pateikiami dokumentų, nurodytų 3–8 ir 10 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

Pasirašyta ir skenuota paraiška su pridedamais dokumentais teikiama:

 • elektroniniu paštu: marija.danke@vvtat.lt.
 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 303 kab.;
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.

Skaityti daugiau

Siekiate teikti gido paslaugas laikinai ir kartais Lietuvoje

Gidai, atvykstantys iš ES valstybės narės į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti gido paslaugų privalo pateikti išankstinę rašytinę deklaraciją (forma lietuvių kalba / anglų kalba). Deklaracija atnaujinama kartą per metus, jeigu gidas per tuos metus ketina teikti paslaugas laikinai ir kartais.

Pirmą kartą teikiant deklaraciją arba jei iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas turi pateikti:

1) pilietybės įrodymą;

2) pažymą, patvirtinančią, kad jos turėtojas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti savo veikla (pažyma neteikiama, jei pakanka 1 ir 4 punkte nurodytų dokumentų. Apie būtinybę pateikti pažymą pareiškėją informuoja deklaraciją priėmusi institucija);

3) profesinės kvalifikacijos įrodymai (gido pažymėjimas, diplomai, kursų baigimo dokumentai ir kt.);

4) bet kokie dokumentai, įrodantys, kad gidas teikė paslaugas ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija arba jos rengimas yra nereglamentuojami įsisteigimo ES valstybėje narėje. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos deklaracijos pateikimo kompetentingai institucijai dienos (sutartys su užsakovais, darbdavio išduota pažyma, verslo liudijimas, mokesčių inspekcijos išduodama pažyma apie individualios veiklos vykdymą ir kt.).

Patikrinusi deklaraciją ir kartu su ja pateiktus dokumentus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia asmens, kuriam suteikiama teisė laikinai ir kartais teikti gido paslaugas, vardą, pavardę, įsisteigimo valstybės narės pavadinimą, deklaracijoje nurodytą gido paslaugų teikimo laikotarpį. Sąrašas publikuojamas čia.

Paslauga yra nemokama.

Asmens duomenų skelbimo tikslas – informuoti apie ES valstybių narių piliečius, kurie turi teisę laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Pasirašyta ir skenuota deklaracija teikiama elektroniniu paštu: marija.danke@vvtat.lt.

Deklaracija taip pat gali būti teikiama:

 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 303 kab.;
 • paštu – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.
Kompetentinga institucija

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Algirdo g. 31, Vilnius

Kontaktinis asmuo: Marija Danke, Tel. 8 5 205 4792, El. p. marija.danke@vvtat.lt.

Mokesčiai

Mokestis dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo nėra taikomas.

Asmeniui, kurio turima profesinė kvalifikacija neatitinka reikalaujamos Lietuvos Respublikoje, gali būti taikomos kompensacinės priemonės: profesinio tinkamumo testas ar adaptacijos laikotarpis. Tokiu atveju, asmeniui gali tekti padengti testo sudarymo ar adaptacijos laikotarpio organizavimo išlaidas.

Kompetentingos institucijos priimtų sprendimų apskundimas

Sprendimai dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai (asmuo skundą per 14 dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo arba termino išnagrinėti asmens prašymą pripažinti jo kitoje valstybėje narėje įgytą profesinę kvalifikaciją pabaigos dienos gali pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai adresu Vilnius, Gedimino pr.38:

 • raštu;
 • tiesiogiai atvykus į ministeriją,
 • elektroniniu būdu adresu:

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija:

Birutė Kindurienė

Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja

el. p.: Birute.Kinduriene@eimin.lt

tel. Nr.: 8 706 63246

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – tai esminė asmens duomenų apsaugos reforma įsigaliojusi 2018 m. gegužės 25 d.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

SVARBU! BDAR apsauga asmens duomenims suteikiama neatsižvelgiant į technologijas, naudojamas tokiems duomenims tvarkyti. Ji yra „neutrali technologijų atžvilgiu“ ir taikoma duomenų tvarkymui tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis, jeigu duomenys yra rūšiuojami pagal iš anksto nustatytus kriterijus (pvz., abėcėlės tvarka). Taip pat nesvarbu, kaip duomenys yra saugomi: IT sistemoje, pasitelkiant stebėjimą vaizdo kameromis ar popierine forma. Visais šiais atvejais asmens duomenims taikomi BDAR nustatyti apsaugos reikalavimai.

Asmens duomenų pavyzdžiai:

 • vardas, pavardė;
 • namų adresas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, vardas.pavardė@įmonė.com;
 • asmens tapatybės kortelės numeris;
 • buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone)*;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • slapukų identifikatoriai*;
 • jūsų telefono reklamos identifikatorius;
 • ligoninės arba gydytojo turimi duomenys, kurie gali būti simbolis, pagal kurį galima konkrečiai nustatyti asmens tapatybę.

* Kai kuriais atvejais taikomi konkretiems sektoriams skirti teisės aktai, pavyzdžiui, vietos duomenų ar slapukų naudojimas reglamentuojamas E. privatumo direktyva.

 Duomenų, kurie nelaikomi asmens duomenimis, pavyzdžiai:

 • juridinio asmens kodas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, info@įmonė.com;
 • nuasmeninti duomenys.

Naudingos nuorodos:

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Siekiate nuolat dirbti pagal gido profesiją Lietuvoje

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

Jūs esate trečiosios šalies pilietis (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis) ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje valstybėje narėje ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje šalyje (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje)

Siekiate teikti gido paslaugas laikinai ir kartais Lietuvoje

Kompetentinga institucija

Mokesčiai

Kompetentingos institucijos priimtų sprendimų apskundimas

Asmens duomenų apsauga