Verslo konsultantų tinklas – II-ojo etapo apžvalga (2017 m. spalis-gruodis)

2017-12-22
Verslo konsultantų tinklas – II-ojo etapo apžvalga (2017 m. spalis-gruodis)

Verslo konsultantų tinklas (VKT)  – visoje Lietuvoje lengvai prieinama skaidri sistema, kuri yra sukurta siekiant padėti SVV subjektams, jauniems verslams, jų lyderiams auginti kompetencijas ir tuo pačiu – versląŠio tinklo tikslas – suteikti kokybišką ir personalizuotą paslaugą tiems verslininkams, kuriems to labiausiai reikia – aktualia tema ir reikiamu laiku bei atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria jaunas verslas.

2017 m. spalio mėn. startavo priemonės „Verslo konsultantas LT“ antrasis konsultacijų teikimo etapas bei priemonės „Expo konsultantas LT konsultacijų teikimo etapas. Antrojo etapo metu iki gruodžio mėnesio verslo pradžios ir plėtros temomis iš viso įvyko 1125 konsultacijos (3552 val.), konsultacijas suteikė 24 konsultacinės įmonės.

Konsultacijomis jau pasinaudojo 169 paslaugos gavėjai, kurie pasirašė dotacijos sutartis, konsultacijos vyko 15-oje Lietuvos savivaldybių. 80 proc. konsultacijų buvo suteikta verslo pradžios temomis, o verslo plėtros temomis – 20 proc. Aktyviausiai konsultacijomis naudojosi šių regionų verslininkai: Alytaus, Marijampolės, Jurbarko, Kazlų Rūdos. Kauno regione suteikta apie 60 proc. visų konsultacijų.

Verslo pradžios srityje populiariausios temos – „Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai“ (306 vnt.), „Mokesčiai ir buhalterinė apskaita“ (192 vnt.), „Verslo planavimas“ (179 vnt.). Verslo plėtros srityje – „Investicijos ir finansavimo šaltiniai (83 vnt.), „Įmonės finansų valdymas“ (52 vnt.), „Pardavimas ir derybos“ (31 vnt.). Svarbu paminėti, jog konsultacijos jau teiktos visomis 17 verslo pradžios ir plėtros temų.

Eksporto srities temomis iš viso įvyko 105 konsultacijos (502 val.), konsultacijas teikė 4 konsultacinės įmonės esančios VKT. Konsultacijomis pasinaudojo 13 paslaugų gavėjų. Jie gilino savo žinias „Pasiruošimo eksportui veiksmų planas“ (63 vnt.) bei „Eksporto strategija“ (42 vnt.) temomis.

Kadangi vienas iš pagrindinių VKT tikslų – nuolat veikianti skaidri sistema, kurioje kvalifikuoti specialistai teikia kokybiškas bei profesionalias konsultacijas, tiek VšĮ „Versli Lietuva“, tiek UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atlieka konsultacijų teikimo patikras vietoje bei nuotoliniu būdu, periodiškai daromos kokybės vertinimo suvestinės ataskaitos. Konsultantai, netinkamai vykdantys savo pareigas yra išbraukiami iš „Verslo konsultantų tinklo“.

Toliau skaitykite

Duris atvėrė trečiasis „Versli Lietuva“ bendradarbystės centras „Spiečius“ Tauragėje
Duris atvėrė trečiasis „Versli Lietuva“ bendradarbystės centras „Spiečius“ Tauragėje
2018-05-08

Rūpindamasi verslumo skatinimu Lietuvoje „Versli Lietuva“ plečia paslaugų prieinamumą Lietuvos regionuose ir atidarė dar vieną bendradarbystės centrą „Spiečius“ Tauragėje. Tai jau trečioji nemokamos narystės bendradarbystės (angl. co-working space) koncepcijos aktyvaus verslo erdvė, skirta smulkiesiems verslininkams. Pirmieji du bendradarbystės centrai „Spiečius“ Alytuje ir Šiauliuose veikia nuo 2016 metų.

Skelbiama nauja atranka į Verslo konsultantų tinklą
Skelbiama nauja atranka į Verslo konsultantų tinklą
2018-04-05

Skubame pasidalinti puikiomis naujienomis! Šiandien startavo naujasis konsultantų atrankos į Verslo konsultantų tinklą kvietimas. Kviečiame teikti prašymus ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus konsultuoti verslo pradžios ir plėtros, socialinio verslo, eksporto ir ekoinovacijų temomis. Kandidatų prašymų lauksime iki 2018 m. balandžio 23 d. 16 val.