Naudinga norintiems įkurti vaikų darželį

2017-06-12

Kiekvienas darželis, ar tai būtų privatus, ar valstybinis, turi gauti Leidimą-higienos pasą, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Šis leidimas patvirtina pasirinktų patalpų tinkamumą veiklai vykdyti, Reikalavimus darželio įrengimui apibrėžia Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma apibrėžia keletą aspektų, į kuriuos turite atsižvelgti įrengiant patalpas ir formuojant vaikų grupes:

  1. Nuo vaikų amžiaus grupėje priklauso maksimalus vaikų skaičius grupėje bei pedagogų ar pagalbinių darbuotojų skaičius vienoje grupėje.
  2. Jei vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val. turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose ir (ar) pritaikytose erdvėse, atitinkančiose keliamus reikalavimus.
  3. Kiekvienas darbuotojas turi būti pasitikrinęs sveikatą ir įgyti higienos žinių pažymėjimą, o kiekvienas pedagogas papildomai turi būti išklausęs pirmosios pagalbos kursus.
  4. Jei darželyje vienu metu yra ugdoma iki 60 vaikų, nebūtina turėti sklypo, teritorijos, skirtos vaikų žaidimo aikštelei. Tokiu atveju galima naudoti kitų darželių, viešąsias erdves, parkus ar pa. Jei vaikų skaičius viršija 60 vaikų, vienam vaikui turi būti skirta ne mažiau kaip 6 kv. m. ploto.
  5. Žaidimų aikštelės teritorijoje turi būti sudarytos sąlygos apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių (pavėsinės, skėčiai, želdiniai, sudarantys šešėlį).
  6. Grupių, kuriose ugdomi vaikai iki 2 metų amžiaus, patalpos įrengiamos pirmame aukšte.
  7. Kiekvienoje grupėje turi būti įrengtos šios patalpos: priėmimo-nusirengimo, žaidimų, miegamojo, tualeto-prausyklos, virtuvėlės. Yra papildomų sąlygų, kada tam tikros patalpos gali būti naudojamos kelių grupių vienu metu.

Detalesni reikalavimai kiekvienos patalpos įrengimui, patalpos apšvietimui, šildymui bei priežiūrai, yra minėtoje higienos normoje, ją galite rasti čia.

Įvykdžius šiuos reikalavimus, reikia pateikti dokumentus leidimui–higienos pasui gauti į teritorinį Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamentą. Detalesnę leidimo išdavimo procedūrą, departamentų kontaktus bei reikalingus dokumentus rasite čia. Dokumentus galite pateikti ir elektroniniu būdu per portalą www.epaslaugos.lt.

Kai vaikų ugdymas yra vykdomas daugiau nei 4 val., turi būti užtikrintas vaikų maitinimas. Galimi du būdai – gaminti maistą darželio patalpose arba užsakyti maistą iš kitų maitinimo įstaigų, kurios reikiamu metu pristatys maistą į darželį. Jei planuosite patys gaminti maistą, turte turėti virtuvę, atitinkančią maisto tvarkymo reikalavimus bei gauti maisto subjekto patvirtinimo pažymėjimą, jį išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pažymėjimo aprašymas čia. Taip pat turite gauti valgiaraščio vertinimo pažymą. Jei planuosite užsakinėti maistą iš kitos įmonės, teikiančios maitinimo paslaugas, tokiu atveju reikalavimai yra mažesni, pilnai įrengtos virtuvės nereikia, tačiau turite užtikrinti saugų maisto laikymą, užtikrinti tinkamą maisto temperatūrą. Tokiu atveju Jums reikalavimai maisto tvarkymui yra mažesni, tačiau vis tiek turite gauti aukščiau minėtą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

Norint vykdyti vaikų švietimą, turite vadovautis ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, kurias parengė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, rekomendacijas rasite čia. Programos yra vertinamos savivaldybės specialistų, kurioje yra įsteigtas darželis.

Daugiau informacijos atmintinėje „Darželis“

Toliau skaitykite

Patalpų paskirties keitimas masažo paslaugoms teikti
2017-12-27

Turime kitos paskirties patalpas. Kol buvo nuomojamos langų pardavėjams viskas tiko. Jei norime nuomoti masažo veiklai, ar reiktų keisti patalpų paskirtį. Koks būtų procesas?

Vokietijos vaikiškų drabužių rinka: kaip tapti jos dalimi
2017-12-27

Sveiki, keletą kartų savo lėšomis dalyvavome tarptautinėse parodose, kur pristatėme savo vaikiškų drabužių prekės ženklą. Mūsų tikslas yra Vokietijos rinka, tačiau kol kas gauname pavienius užsakymus, nesiseka užmegzti nuolatinių santykių su keliais ilgalaikiais klientais. Ką darome ne taip?