Verslo konsultantų tinklas – II-ojo etapo apžvalga (2017 m. spalis-gruodis)

2017-12-22
Verslo konsultantų tinklas – II-ojo etapo apžvalga (2017 m. spalis-gruodis)

Verslo konsultantų tinklas (VKT)  – visoje Lietuvoje lengvai prieinama skaidri sistema, kuri yra sukurta siekiant padėti SVV subjektams, jauniems verslams, jų lyderiams auginti kompetencijas ir tuo pačiu – versląŠio tinklo tikslas – suteikti kokybišką ir personalizuotą paslaugą tiems verslininkams, kuriems to labiausiai reikia – aktualia tema ir reikiamu laiku bei atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria jaunas verslas.

2017 m. spalio mėn. startavo priemonės „Verslo konsultantas LT“ antrasis konsultacijų teikimo etapas bei priemonės „Expo konsultantas LT konsultacijų teikimo etapas. Antrojo etapo metu iki gruodžio mėnesio verslo pradžios ir plėtros temomis iš viso įvyko 1125 konsultacijos (3552 val.), konsultacijas suteikė 24 konsultacinės įmonės.

Konsultacijomis jau pasinaudojo 169 paslaugos gavėjai, kurie pasirašė dotacijos sutartis, konsultacijos vyko 15-oje Lietuvos savivaldybių. 80 proc. konsultacijų buvo suteikta verslo pradžios temomis, o verslo plėtros temomis – 20 proc. Aktyviausiai konsultacijomis naudojosi šių regionų verslininkai: Alytaus, Marijampolės, Jurbarko, Kazlų Rūdos. Kauno regione suteikta apie 60 proc. visų konsultacijų.

Verslo pradžios srityje populiariausios temos – „Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai“ (306 vnt.), „Mokesčiai ir buhalterinė apskaita“ (192 vnt.), „Verslo planavimas“ (179 vnt.). Verslo plėtros srityje – „Investicijos ir finansavimo šaltiniai (83 vnt.), „Įmonės finansų valdymas“ (52 vnt.), „Pardavimas ir derybos“ (31 vnt.). Svarbu paminėti, jog konsultacijos jau teiktos visomis 17 verslo pradžios ir plėtros temų.

Eksporto srities temomis iš viso įvyko 105 konsultacijos (502 val.), konsultacijas teikė 4 konsultacinės įmonės esančios VKT. Konsultacijomis pasinaudojo 13 paslaugų gavėjų. Jie gilino savo žinias „Pasiruošimo eksportui veiksmų planas“ (63 vnt.) bei „Eksporto strategija“ (42 vnt.) temomis.

Kadangi vienas iš pagrindinių VKT tikslų – nuolat veikianti skaidri sistema, kurioje kvalifikuoti specialistai teikia kokybiškas bei profesionalias konsultacijas, tiek VšĮ „Versli Lietuva“, tiek UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atlieka konsultacijų teikimo patikras vietoje bei nuotoliniu būdu, periodiškai daromos kokybės vertinimo suvestinės ataskaitos. Konsultantai, netinkamai vykdantys savo pareigas yra išbraukiami iš „Verslo konsultantų tinklo“.

Toliau skaitykite

Nuo 2018 metų mokesčius deklaruosime tik elektroniniu būdu
Nuo 2018 metų mokesčius deklaruosime tik elektroniniu būdu
2017-12-29

Prasidėjus naujiems metams gyventojai bei įmonės yra skatinamos dar intensyviau naudoti elektroninį parašą. Nuo 2018-01-01 mokesčių mokėtojai (tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys) mokesčių deklaracijas ir kitus dokumentus, kurie turi įtakos mokesčio apskaičiavimui ir sumokėjimui ( t.y.  apyskaitas, ataskaitas ir pan.) privalės teikti tik elektroniniu būdu.

Kaip pasiruošti mentorystei?
Kaip pasiruošti mentorystei?
2017-12-29

Mentorystė yra puikus būdas pasitikrinti savo idėją, veiklos kryptį su patyrusiu verslininku. Mentorystės nauda pasireiškia tiek per pajamų padidėjimą, naujų partnerių atradimą bei produktų linijos plėtrą. Tačiau prieš pasirenkant mentorių, svarbu apmąstyti tam tikrus klausimus.