Pagrindiniai GPM įstatymo pasikeitimai

2018-01-03
Pagrindiniai GPM įstatymo pasikeitimai

Nuo šių metų pasikeitęs gyventojų pajamų mokesčių įstatymas įneša pasikeitimų tiek individualiai veikiantiems asmenims, tiek ir juridiniams asmenims.

Nebelieka Laisvųjų profesijų

Įstatymo 2 straipsnio 35 dalis (Laisvoji profesija) pripažinta netekusia galios. Tokiu būdu panaikinta nelygybė apmokestinant vienos ar kitos individualios veiklos pajamas, nepriklausomai nuo profesinės veiklos rūšies. Be to praktikoje nuo 2018-01-01 bus išvengta ginčų dėl veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) laisvųjų profesijų veiklai iš kurios gaunamoms (uždirbtoms) pajamoms buvo taikomas ne sumažintas 5 proc., o 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

GPM apskaičiavimas individualios veiklos pažymos turėtojams

Tais atvejais, kai gyventojo apmokestinamosios pajamos (pajamos sumažintos patirtomis išlaidomis arba atskaičius 30 proc. nuo pajamų) iš individualios veiklos neviršija 20 000 eurų per metus, tai nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio dydis apskaičiuojamas nuo metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų apskaičiuojama pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pavyzdžiui, gyventojas gavo 19 000 eurų pajamų, patyrė 7 000 eurų išlaidų, individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 12 000 eurų (19 000 – 7 000 = 12 000). Visu pirma, apskaičiuojama suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 12 000 x 0,15 = 1 800. Toliau yra apskaičiuojamas PMK 12 000 x 0,1 = 1 200. Taigi PMK = 1 200 eurų, apskaičiuota pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tarifą buvo 1 800 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 600 eurų (1 800 – 1 200 = 600).

Kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos yra didesnės negu 20 000 eurų per metus, taikytina pajamų mokesčio kredito formulė PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000)). Ši formulė taikoma, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos viršija 20 000 eurų per metus sumą (pvz. 20 000,01 eurų).

Pavyzdžiui, gyventojas gavo 36000 eurų pajamų, patyrė 11000 išlaidų, metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 25 000 eurų. Visu pirma apskaičiuojama pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 25 000 x 0,15 = 3 750. Toliau apskaičiuojamas PMK pagal nustatytą formulę kai apmokestinamosios pajamos viršija 20 000 eurų, PMK – 25 000 x (0,1 – 2/300 000 x (25 000 – 20 000)) = 1 666,66(6). Taigi PMK = 1 666,67 eurų, o apskaičiuotas pajamų mokestis pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalį = 3 750 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 2 083,33 eurų (3 750 – 1 666,67 = 2 083,33).

Minimalios mėnesinės algos didėjimas

 Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtintas MMA dydis — 400 eurų (2017 m. – 380 eurų). Šis pasikeitimas daro įtaką įmonėms, darbuotojams moka minimalią algą, taip pat ir asmenims dirbantiems individualiai. Pagal MMA yra nustatomas privalomojo sveikatos draudimo dydis, tad nuo 2018 metų pradžios PSD yra 36 eur.

Toliau skaitykite

Ieškomi socialinio verslo lyderiai!
Ieškomi socialinio verslo lyderiai!
2018-01-16

SOCIFACTION – tai pirmoji socialinio verslo skatinimo programa, kurioje sprendimus opiausioms Lietuvos problemoms kūrė daugiau kaip 170 lyderių. Kviečiame prisijungti ir Tave!

Įvertintas finansinių priemonių verslui efektyvumas
Įvertintas finansinių priemonių verslui efektyvumas
2018-01-12

Lietuvos rinkoje siūloma daugybė įvairių finansinių produktų, kuriais gali pasinaudoti verslas. Pirmą sykį Lietuvoje sudarytame finansinių priemonių žemėlapyje išsamiai išnagrinėtos ES struktūrinių fondų lėšomis sukurtos ar numatomos sukurti finansinės priemonės, jų integracija su kitais rinkoje veikiančiais instrumentais ir efektyvumas.